Välkommen till Leufstedt Entreprenad AB Tomelilla

Företaget startades den 1:e oktober 1973. Den 1:e oktober 2023 upphör verksamheten på grund av sjukdom.

Placeholder Picture


Placeholder Picture
Placeholder Picture
Placeholder Picture

Verksamhet Policy Kontakt Tidningsartikel Österlenprofilen Österlenmagasinet

Dessa sidor är skyddade enligt lagen om upphovsrätt
© Leufstedts Entrepenad AB Tomelilla 2022 © Christer Rasmusson Onslunda 2022

Dessa sidor är senst uppdaterade 2023-09-08